Dešťová a recyklovaná voda

Šedé vody z pohledu hygienika a legislativy

Články otištěné v časopise SOVAK č. 2/2012 a č. 6/2012 a ve sborníku z konference “VODA 2015”, které se zabývají hygienickou problematikou využití tzv. šedých či recyklovaných vod.