Koupaliště a bazény

Dotazník „Zdravotní problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou“

Pokud se u Vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, prosíme, vyplňte následující dotazník.

Vstup na dotazník 

Podrobnější informace o dotazníku

Voda v koupalištích ve volné přírodě, ve stanovených koupacích oblastech i ve veřejných umělých koupalištích (bazénech) je v ČR pravidelně sledována, zda splňuje příslušné hygienické požadavky. Tyto požadavky zajišťují vysokou míru ochrany zdraví, ale určité riziko nákazy některou z infekčních nemocí nebo podráždění vlivem chemických látek vždy existuje. Obvykle je však toto riziko velmi nízké a zdaleka se nevyrovná prospěšným účinkům koupání.

I když u nás nedochází k epidemickému výskytu onemocnění souvisejících s koupáním, vznik ojedinělých případů nelze vyloučit. Bohužel takto vzniklá onemocnění většinou nepodléhají povinnému hlášení a proto unikají evidenci. Aby bylo možné přesněji zmapovat existující riziko a pokusit se o jeho další snížení tam, kde by se to jevilo odůvodněné, rozhodli jsme se využít metodu úspěšně použitou v zahraničí – internetový dotazník.

Zajímají nás jak onemocnění (resp. jakékoli zdravotní problémy včetně vyrážky či svědění) spojená s koupáním , tak i informace o zdravotních problémech spojených s koupáním na ostatních, nesledovaných přírodních vodních plochách nebo v umělých koupalištích – bazénech.

Děkujeme za Vaši spolupráci, která může přispět k dalšímu zvýšení kvality koupacích vod.

Jestliže máte nějaké dotazy ohledně vyplnění dotazníku, kontaktujte nás na adrese voda@szu.cz nebo telefonicky (Mgr. Pumann – 267082220, MUDr. Kožíšek – 267082302, MUDr. Jeligová – 267082316).