Kvalita vody

Koupaliště a bazény

Koupání ve volné přírodě a bazénech je činnost zdraví prospěšná, nikoli však úplně bez rizika. Proto se věnuje kontrole koupacích vod velká pozornost. V přírodních nádržích mohou být koupající se lidé ohroženi toxiny sinic, ve všech typech koupacích vod se mohou vyskytovat některé pro člověka patogenní mikroorganismy a v prostředí bazénů se mohou šířit plísňová onemocnění kůže nebo bradavice. Velkou zodpovědnost mají samotní koupající se lidé, kteří by se měli vyhnout místům, kde je koupání zakázáno, a nekoupat v jiných vodách evidentně znečištěných. Důležitá je také ohleduplnost vůči ostatním lidem. Zdrojem některých onemocnění jsou totiž koupající se sami a proto v případě průjmových nebo nakažlivých kožních onemocnění není správné bazény nebo koupaliště vůbec navštěvovat. A vždy je nutné pamatovat na to, že největší nebezpečí při koupání nepřestavuje kvalita vody, ale nedisciplinovanost a přeceňování vlastních schopností, z čehož pramení vážné úrazy nebo utonutí.

Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků.

Celý článek ...

Prevence přenosu plísňových onemocnění kůže a bradavic v areálech plaveckých bazénů

Informace pro širokou veřejnost

Celý článek ...

Stanovisko Státního zdravotního ústavu ke kurzům plavání kojenců a batolat

Celý článek ...

Koupání ve volné přírodě

Informace pro širokou veřejnost o různých aspektech koupání v přírodě (zdravotní rizika, způsob hodnocení a kvalita vody, legislativa)

Celý článek ...

Měření trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor

Celý článek ...

Soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Metodická pomůcka určená pracovníkům krajských hygienických stanic pro usnadnění hodnocení nálezu sinic v koupacích vodách

Celý článek ...

Vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů v bazénových vodách

Celý článek ...

Kvalita rekreačních vod v ČR

Celý článek ...

Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Celý článek ...

Dotazník „Zdravotní problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou“

Celý článek ...

Sinice a koupání v přírodě

Informace pro širokou veřejnost

Celý článek ...