Koupaliště a bazény

Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Příspěvek z konference Vodárenská biologie 2013.

Citace: Kožíšek F., Pumann P., Pouzarová T., Svobodová V. (2013). Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování. In: Říhová – Ambrožová J. (ed). Sborník konference Vodárenská biologie 2013, 6.-7.2.2013, Praha, str. 158-163. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim. ISBN 978-80-86832-70-8.