Koupaliště a bazény

Kvalita rekreačních vod v ČR

Informační listy pojednávají o vývoji kvality rekreačních vod v České republice v letech 2004 až 2012. Kvalita vody byla porovnávána s jinými zeměmi EU a obsaženy jsou i další informace.