Koupaliště a bazény

Měření trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu

Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor