Koupaliště a bazény

Nová legislativa z roku 2011 v oblasti koupacích vod

V roce 2006 vyšla evropská směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, jejíž požadavky bylo nutno převzít do naší národní legislativy. Povedlo se to až se zpožděním v roce 2011. Významně novelizován byl zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  (zákonem  č. 151/2011 Sb., který zároveň přinesl i související novelu zákona o vodách v části, která se týká vod ke koupání (§ 34)). Na změnu v zákonech navazují nové prováděcí předpisy předpisy (vyhlášky). Vyhlášku č. 135/2004 Sb. nahradila vyhláška č. 238/2011 Sb. (novelizována v roce 2014 vyhláškou č. 97/2014 Sb.). Na novelu §34 vodního zákona navazuje vyhláška č. 155/2011 Sb., která se týká profilů vod ke koupání, což jsou dokumenty, které musí být zpracovány pro všechny „významné“ přírodní koupací vody.