Koupaliště a bazény

Onemocnění z přírodních koupacích vod v České republice

Příspěvek z konference Vodárenská biologie 2013, ve kterém jsou shrnuty nám známé případy onemocnění vzniké při koupání v povrchových vodách v České republice.

Citace: Chvátalová M., Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H. (2013). Onemocnění z koupacích vod v České republice. In: Říhová – Ambrožová J. (ed). Sborník konference Vodárenská biologie 2013, 6.-7.2.2013, Praha, str. 152-157. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim. ISBN 978-80-86832-70-8.