Koupaliště a bazény

Soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Podle závěrů ze 14. celostátního pracovního setkání oboru HOK k problematice vod byl vytvořen soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb.