Pitná voda

Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Dne 8. 6. 2023 byl vydán aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě.