Pitná voda

Hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě

Vyhláškou č. 83/2014 Sb. byla s platností od 29. května 2014 provedena novela vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato novela mj. mění limitní hodnoty pro ukazatele počty kolonií při 22 °C a počty kolonií při 36 °C tím, že se klade hlavní důraz na posouzení, došlo-li k abnormální změně oproti obvyklým hodnotám či nikoliv, a naopak potlačuje význam absolutní zjištěné hodnoty počtů kolonií. K seznámení s proběhlou legislativní změnou a s hygienickým a technickým významem obou ukazatelů a k vysvětlení možný přístupů při interpretaci zjištěných hodnot bylo připraveno metodické doporučení:

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě