Pitná voda

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Učební pomůcka pro získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou. Plný text příručky (upravená verze z roku 2007) volně ke stažení.