Pitná voda

Jak ověřovat shodu s limity pro akrylamid, epichlorhydrin a chlorethen v pitné vodě

Návod pro provozovatele vodovodů, jako provést výpočet koncentrace akrylamidu, epichlorhydrinu a chlorethenu v pitné vodě (stanovisko NRC pro pitnou vodu, 18. 7. 2023).