Pitná voda

Mikroplasty v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku (aktualizované dne 5. 9. 2018).

Novější shrnutí poznatků vyšlo v článku v časopise Vodní hospodářství (Kožíšek F., Kazmarová H. Mikroplasty v životním prostředí a zdraví. Vodní hospodářství, 2019, 69(9): 1-3.)

Soubory ke stažení