Pitná voda

Může zmrazování vody zlepšit její kvalitu?

Informace Národního referenčního centra pro pitnou vodu k alternativní metodě úpravy pitné vody