Pitná voda

Nový koronavirus a pitná voda

Informace k problematice nového koronaviru a vody vydala také Světová zdravotnická organizace – Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 Technical Brief 03 March 2020 (odkaz na stránky WHO).

Dne 17.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR „Doporučení pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu (osoby uvedené v § 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve věci odběru vzorků pitné vody a prevence nákazy koronavirem“, které bylo po skončení nouzového stavu zrušeno.