Pitná voda

Pach teplé vody po sirovodíku (sulfanu)

Řešíte pach teplé vody po sirovodíku (zkažených vejcích)? To může mít dvě příčiny. Sirovodík může být už ve vodě, která se užívá k ohřevu (pochází tedy z podzemního zdroje vody, je přírodního původu). Anebo je pitná (studená) voda v pořádku a pach vzniká až při ohřevu teplé vody. Tento jev, na kterém se podílí souhra více faktorů, jsme v posledních letech zkoumali. Podařilo se nám odhalit mechanismus vzniku pachu a jeho hlavní faktory, navrhli jsme i možná nápravná opatření. Podrobnosti se dočtete v přiloženém dvoudílném článku uveřejněném v časopise Vytápění, větrání, instalace a v článku publikovaném v časopise Water Supply.