Pitná voda

Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů

Upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů, které musely v důsledku koronavirové pandemie omezit svou činnost – prevence legionelové infekce 

Mnoho hotelů a dalších ubytovacích objektů muselo v posledních dvou měsících v důsledku koronavirové pandemie omezit svoji činnost nebo byly přímo uzavřeny. Nyní, po postupném uvolňování protiepidemických a karanténních opatření, se chystají na znovuobnovení provozu. V době odstávky či omezení jejich provozu docházelo v rozvodech teplé vody ke stagnaci a chladnutí teplé vody, což vytvářelo vhodné podmínky pro rozvoj legionel. Aby se předešlo zbytečným nákazám, je vhodné, aby před uvedením do provozu byl systém teplé vody (případně i studené pitné vody, pokud tam voda stagnovala a ohřívala se) řádně sanován. Evropská pracovní skupina pro legionely ESGLI zpracovala pro tyto případy doporučený postup „ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic“ (v anglickém jazyce na stránkách ESGLI).

Podobný postup byl zpracován i pro nemocnice a pečovatelské domy, které však v podmínkách České republiky svůj provoz většinou nijak neomezovaly.