Pitná voda

Sledování uranu v pitné vodě

Stanovisko SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k novele vyhlášky č. 252/204 Sb., kdy je potřeba pravidelně sledovat obsah uranu v pitné vodě a kdy nikoliv.