Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Problematika použití přípravků na bázi (poly)fosforečnanů