Kvalita vody

Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Pitná voda se na své cestě od zdroje ke kohoutku spotřebitele dostává do styku s celou řadou materiálů, výrobků či chemických přípravků, které slouží k její úpravě či distribuci a které mohou negativně ovlivnit jakost vody. Proto jsou na všechny tyto výrobky stanoveny zvláštní hygienické požadavky, které mají negativnímu vlivu zabránit nebo ho alespoň minimalizovat. Požadavky jsou definovány ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Informace pro zájemce o testování testování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody v naší laboratoři