Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Stanovisko k používání azbestocementových potrubí

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k používání azbestocementových potrubí pro dopravu pitné vody z 5.2.2014 nahrazuje starší stanovisko k téže věci (zn. CHŽP-216/2002 z roku 2002). Dokument obsahuje souhrn informací o rizicích z pitné vody dopravované azbestocementovým potrubím.

Při aktualizaci 18.4.2014 byla provedena pouze změna v citované literatuře (položka č. 18).