Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k úpravě vody reverzní osmózou

Upozornění na zdravotní rizika spojená s použitím zařízení na úpravu vody na bázi reverzní osmózy, destilace a kondenzace vzdušné vlhkosti.