Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Surveillance ATB rezistence

Informace o národním i mezinárodním systému sledování antibiotické rezistence.