Doporučené postupy

Doporučený postup při provádění nazofaryngeálního výtěru

  1. Manipulace s odběrovou soupravou musí být prováděna za sterilních podmínek.
  2. Odběrovou soupravu tvoří dva odběrové tampony (ideálně nylon), záznamová karta a zkumavka s virologickým odběrovým médiem. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě -20 ± 5 oC. Před odběrem je nutné médium rozmrazit tak, aby před použitím neobsahovalo kousky ledu.
  3. Složení odběrového média: PBS pH 7,4,  2% roztok BSA a antibiotika. NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry doporučují 2000 j/ml penicilinu a 1000 μg/ml streptomycinu. Pokud předpokládáme použití v tkáňových kulturách, je vhodné přidat 25 μg/ml amphotericinu.  Akceptujeme komerční virologická transportní média vhodná pro PCR vyšetření a izolaci viru na buněčné kultuře (bez lyzačního činidla).
  4. Největší výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce, tj. v prvních třech dnech od rozvoje klinických příznaků onemocnění.
  5. Výtěr je nejlépe provést po ránu nalačno, bez předchozího používání  kloktadel a jiných dezinficiencií, žádný alkohol předem, bez čištění zubů které zkreslují laboratorní vyšetření. Totéž mohou způsobovat některé zubní pasty.
  6. Pacienta před výtěrem necháme zakašlat. Jedním vatovým tamponem provedeme stěr zadní stěny nosohltanu krouživým pohybem tak, aby se setřelo co nejvíce epiteliálních buněk. Je nutné se vyhnout mandlím! Tampon vložíme do virologického odběrového média a asi uprostřed špejli zalomíme o okraj zkumavky. Druhým tamponem vytřeme obě nosní dírky a špejli opět zalomíme o okraj téže zkumavky (co možná nejmenší naředění výtěru). Zasílá se jedna zkumavka se 2 tampóny.
  7. Provedeme přesný zápis údajů do  záznamové karty, tj. jméno, rodné číslo pacienta, kód zdravotní pojišťovny, všechny symptomy choroby, dosavadní terapii, datum odběru, jméno a odbornost a IČZ odesílajícího lékaře a jeho telefon!
  8. Výtěr v odběrovém médiu ihned uložíme do chladničky (+2 až +8 oC). Materiál se nesmí zmrazit! Nutno co nejrychleji transportovat  dle platné legislativy pro transport infekčního materiálu a za dodržení chladového řetězce do virologické laboratoře (SZÚ, NRL pro chřipku, budova č.4, 1.poschodí, dveře č.14 – Příjem materiálu).
2% BSA
penicillin 1 000 iu/ml
streptomycin 1 mg/ml
amphotericin 25 µg/ml
PBS (phosphate buffer saline) pH 7.2 – 7.4

Doporučené metody ve virologické diagnostice, tj. stručné návody pro odběr, uchovávání, transport, zpracování a volbu nejvhodnějšího typu vyšetření a s tím spojeného způsobu odběru klinického materiálu je uveden v Acta hygienica, epidemiologica  et microbiologica (AHEM) č.1/2000.