Doporučené postupy

Vyšetřování SARS-CoV-2 v NRL pro chřipku

NRL nabízí tato vyšetření:
1. Detekce SARS-CoV-2 metodou PCR včetně konfirmačního vyšetření, a to i u obtížných či komerčními soupravami nevalidovaných materiálů, včetně sekčních.
2. Diferenciální diagnostiku panelu respiračních virů (PCR): Infl. A/B, subtypy infl. A H1/H3, linie infl. B Yamagata/Victoria, RSV (respirační syncytiální virus), MPV (metapneumovirus), ADV (adenovirus), PIV (viry parainfluenzy), běžné lidské koronaviry, EV/hRV (enteroviry, rhinoviry), bocaviry, M. pn. (Mycoplasma pneumoniae), Chl. pn.(Chlamydia pneumoniae).
3. Sekvenaci pozitivních materiálů z ohnisek (molekulární epidemiologie).
4. Izolaci virů na buněčné kultuře (test viability).
5. V mimořádných případech zajistíme elektronmikroskopické vyšetření klinického materiálu.
6. Sérologické vyšetření IgA/IgG protilátek (kontakt MUDr. Rainetová).

  • Příjem materiálu od 7.00 do 10.30: výsledky PCR SARS-CoV-2 do 17. hodiny.
   Příjem materiálu po 10.30: výsledky PCR SARS-CoV-2 vyšetření následující den do 17. hodiny. Výjimkou je pátek, kdy výsledky materiálů doručených po 10. hodině jsou k dispozici v neděli do 18. hodiny.
  • Materiál lze doručovat i mimo pracovní dobu, kdy lze nechat vzorek na vrátnici, nutné je telefonické upozornění (724 362 602).
  • NRL stále poskytuje odběrové soupravy, nutno objednat týden předem.
  • Odběrové soupravy jsou také k dispozici na KHS jednotlivých krajů (stejné jako na chřipku), případně postačí běžné virologické odběrové soupravy (nutné je virologické odběrové médium či univerzální transportní médium, tj. isotonický roztok neutrálního pH s ochrannou bílkovinou a antibiotiky, případně i antimykotiky). Prosíme, neposílejte suché tampóny bez transportního virologického média.
  • Žádanku je možno stáhnout zde: https://archiv.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-chripku
  • Každý odběr indikovaný k vyšetření na SARS-CoV-2 musí mít vytvořenu i elektronickou žádanku!

Podmínky transportu do NRL: skladování a transport při chladničkové teplotě (+2 až +8°C), ideálně do 24 hodin (nejdéle do 5 dnů). V případě zamražení je nutné použít teplotu -70 °C (alespoň nižší než -60°C) a při této teplotě taktéž dopravit do NRL. V případě požadavku na test viability není možné odebírat do inaktivačního/lyzačního roztoku.
Vzhledem k zachování biologické bezpečnosti a minimalizaci rizik při převozu, manipulaci a příjmu v NRL žádáme, aby materiál byl řádně zabalen do trojobalu (pathopack) a označen jako: UN3373.
Materiál zabalený jinak, vylitý či poškozený bude vyšetřen pouze po posouzení rizika (tedy s možným zpožděním).

Karta/žádanka musí být umístěna odděleně od infekčního materiálu (mimo plastový box se vzorky)!

V Praze dne 14. 7. 2020
RNDr. Helena Jiřincová, Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění