Programy surveillance

Sledování enterovirů ve vnějším prostředí

Sledování enterovirů/ poliovirů v odpadních vodách vybraných čističek MZ, případně v blízkosti výskytu případů akutních chabých paréz

Způsob odběru: z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod. Z jednoho místa proudící odpadní vody se odebere 5 vzorků vody zhruba 30 cm pod hladinou a vlijí se do vymyté plastové nesterilní láhve o objemu 1 litr. Takto odebraná odpadní voda se uchovává při 2-8 C před transportem do NRL.

Zasílání materiálu: NRL pro enteroviry, SZÚ, CEM, Šrobárova 48, 100 42 PRAHA 10 ( vyšetření na polioviry a další enteroviry je bezplatné).

Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry – odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry

V případě nálezu poliovirů v odpadní vodě NRL pro enteroviry vzorky zasílá do RRL pro enteroviry v Helsinkách k vyloučení divokého kmene poliovirů v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy.