Programy surveillance

Sledování případů akutních chabých paréz

Sledování případů akutních chabých paréz – AChP (pro vyloučení přenosné dětské obrny v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy)

Akutní chabá paréza (AChP) : náhle vzniklá ochablost svalů, nejčastěji končetin, periferní obrna bez přítomnosti elasticity

SZO definice AChP : každý případ akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain- Barré u dětí do 15 let věku (0-14) kromě paréz n. facialis a každý případ suspektní poliomyelitidy u osob bez ohledu na věk

Odběry 2 vzorků stolic v intervalu nejméně 24-48 hodin během 14 dnů po začátku parézy

Způsob odběru: 4-8 gramů stolice ( velikosti nehtu na palci) odebraných in toto nebo rektální rourkou vložit do čistého kontejneru se šroubovacím uzávěrem (vzorky stolice od dětí se dají získat z plenek, případně konečníku). Pokud vzorky stolic nejsou okamžitě odvezeny do NRL, je nutné je zmrazit a kdykoli odvézt ve zmraženém stavu do NRL.

Zasílání materiálu: NRL pro enteroviry, SZÚ, CEM, Šrobárova 48, 100 42 PRAHA 10 ( vyšetření na polioviry a další enteroviry je bezplatné).

WHO pokládá kvalitní surveillance AChP za základ průkazu nepřítomnosti divokého polioviru, výsledky celorepublikové AChP jsou týdně vykazovány do WHO.