Programy surveillance

Systém epidemiologické bdělosti přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 11.


Surveillance přenosné dětské obrny je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 11, Systém epidemiologické bdělosti přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí  – „case definice“).