Oddělení pracovního lékařství

Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce

Vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová, tel.: 267 082 759, email: vladimira.lipsova@szu.cz

Kontakty:  tel.: 267 082 214, email: fyziologie@szu.cz

 Charakteristika činnosti

  • konzultační, posudková a vzdělávací činnost
  • provádění specializovaných fyziologických, psychologických a ergonomických měření a hodnocení
  • vypracovávání posudků a posuzování pracovišť za účelem kategorizace práce, realizace opatření k ochraně zdraví pracovníků a také za účelem ověření podmínek vzniku onemocnění při posuzování nemocí z povolání z přetěžování
  • realizace ergonomických studií pomocí ergonomických checklistů při hodnocení ergonomických rizik vedoucích k poškození pohybového aparátu
  • legislativní činnost, účast na tvorbě národních předpisů, transformaci evropské legislativy,vypracování metodických pokynů v oblasti fyziologie a psychologie práce
  • spolupráce na autorizaci v oblastech fyziologie práce, psychologie práce a ergonomie; provádění paralelní srovnávacích fyziologických měření s autorizovanými laboratořemi
  • vypracování znaleckých posudků v rámci odvolacích řízení při posuzování nemocí z povolání
  • podílel na budování celoživotního poradenského systému v Národním poradenském fóru, který zahrnuje oblast pracovního poradenství a spolupracuje i na mezinárodní úrovni

Materiál zpracovaný NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce SZÚ ke stažení – Ergonomické checklisty (verze únor 2008) (4,19 MB)

Materiály ze seminářů: https://szu.cz/veda-vyzkum-vzdelavani/materialy-ze-seminaru/93-konzultacni-den-oddeleni-pracovniho-lekarstvi/