Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Účel programu: Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2001 a je zaměřen na stanovení sinic v přírodních koupalištích podle ČSN 75 7717 a chlorofylu-a a feopigmentů podle ČSN ISO 10260 pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb. Program je však vhodný i pro laboratoře vodárenských společností, které zpracovávají vzorky surové vody se sinicemi a jakékoli další laboratoře, které se zabývají rozbory sinic.

Koordinátor programu: Mgr. Petr Pumann, tel.: 26708220; e-mail: petr.pumann@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: V roce 2023 bude konat jedno kolo programu. Vzorky budou vydávány v září či říjnu ve Státní zdravotním ústavu v Praze.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2001. Volně ke stažení jsou zde zprávy k vyhodnocení jednotlivých kol od roku 2005 a prezentace ze seminářů k vyhodnocení od roku 2004, případně další informace.