Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě

Účel programu: Program zkoušení způsobilosti „Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě“ je pořádán od roku 1995 a je zaměřen především na správné provádění mikroskopického rozboru pitné vody podle ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713 pro účely vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to včetně kvalitativního rozboru, který je nedílnou součástí výsledků. Od 2010 je součástí programu i rozbor surové vody pro účely vyhlášky č. 428/2001 Sb., pro který jsou použity stejné metody.

Koordinátor programu: Mgr. Petr Pumann, tel: 267082220, e-mail: petr.pumann@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: V roce 2024 bude pořádáno jedno kolo programu. Vzorky budou vydávány 15. dubna 2024 ve Státní zdravotním ústavu v Praze.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 1995. Volně ke stažení jsou zde zprávy k vyhodnocení jednotlivých kol od roku 2006 a obrazová dokumentace od roku 2007, případně další informace.