Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/40/2023 Testování citlivosti na antimykotika

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří na stanovení citlivosti na antimykotika.


Účelem je ověřit schopnost účastníků otestovat citlivost mykotických organismů in vitro a správně interpretovat získané výsledky. Sada obsahuje 2 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: květen.

Závěrečná zpráva EHK 1349 – Testování citlivosti na antimykotika

Očekávané výsledky EHK 1349 – Testování citlivosti na antimykotika
Informace pro účastníky EHK 1349 – Testování citlivosti na antimykotika + výsledkový formulář