Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/29/rok Sterilizace

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při hodnocení účinnosti mycího a sterilizačního procesu.


Od roku 2020 přebírá realizaci programu PT#M/29 – Sterilizace Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci SZÚ. Program má nově 4 nezávislé série:

PT#M/29-1 parní sterilizace

PT#M/29-2 horkovzdušná sterilizace

PT#M/29-3 mycí proces

PT#M/29-4 ultrazvuková čistička

Lze se účastnit buď všech anebo jen Vámi vybraných sérií. Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat odchylky a nedostatky účinnosti mycího procesu a dezinfekce v předsterilizační přípravě a procesu sterilizace zdravotnických prostředků. Vzorky tvoří komerčně vyráběné dostupné fyzikální a chemické testy, biologické indikátory, které slouží ke sledování jednotlivých faktorů mycích, dezinfekčních a sterilizačních procesů. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: září.