Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/29/rok Sterilizace

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při hodnocení účinnosti mycího a sterilizačního procesu.


Od roku 2020 přebírá realizaci programu PT#M/29 – Sterilizace Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci SZÚ. Program má nově 4 nezávislé série:

PT#M/29-1 parní sterilizace

PT#M/29-2 horkovzdušná sterilizace

PT#M/29-3 mycí proces

PT#M/29-4 ultrazvuková čistička

Lze se účastnit buď všech anebo jen Vámi vybraných sérií. Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat odchylky a nedostatky účinnosti mycího procesu a dezinfekce v předsterilizační přípravě a procesu sterilizace zdravotnických prostředků. Vzorky tvoří komerčně vyráběné dostupné fyzikální a chemické testy, biologické indikátory, které slouží ke sledování jednotlivých faktorů mycích, dezinfekčních a sterilizačních procesů. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: září.

Prohlášení o důvodu změny v závěrečné zprávě 1360 a 1361
Závěrečná zpráva (verze 2) EHK 1361 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Závěrečná zpráva (verze 2) EHK 1360 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Závěrečná zpráva EHK 1359 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
Závěrečná zpráva EHK 1358 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru
Informace pro účastníky EHK 1358, 1359, 1360 a 1361 – Sterilizace

+ Výsledkový protokol: EHK 1358 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru
EHK 1359 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
EHK 1360 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
EHK 1361 – Kontrola čisticího procesu v ultrazvukové čističce

Závěrečná zpráva EHK 1285 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Závěrečná zpráva EHK 1284 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Závěrečná zpráva EHK 1283 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
Závěrečná zpráva EHK 1282 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru
Informace pro účastníky EHK 1282, 1283, 1284, 1285 – Sterilizace

Výsledkový protokol EHK 1285 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Výsledkový protokol EHK 1284 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Výsledkový protokol EHK 1283 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
Výsledkový protokol EHK 1282 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru

Závěrečná zpráva EHK 1210 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Závěrečná zpráva EHK 1209 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Závěrečná zpráva EHK 1208 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
Závěrečná zpráva EHK 1207 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru

Informace pro účastníky EHK 1207, 1208, 1209, 1210 – Sterilizace

Výsledkový protokol EHK 1210 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Výsledkový protokol EHK 1209 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Výsledkový protokol EHK 1208 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru
Výsledkový protokol EHK 1207 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru

Závěrečná zpráva EHK 1168 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru
Závěrečná zpráva EHK 1167 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Závěrečná zpráva EHK 1166 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Závěrečná zpráva EHK 1165 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru

Průvodní dopis EHK 1165, 1166, 1167, 1168 – Sterilizace

Závěrečná zpráva EHK 1168 – Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru
Závěrečná zpráva EHK 1167 – Kontrola čistícího procesu v ultrazvukové čističce
Závěrečná zpráva EHK 1166 – Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení
Závěrečná zpráva EHK 1165 – Kontrola sterilizačního procesu v horkovzdušném sterilizátoru