Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/42/rok Sérologie nemoci z kočičího škrábnutí – Pilotní série

Průvodní dopis, výsledky i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro detekci protilátek proti Bartonella henselae.


Série obsahuje 2 vzorky po dvou párových sérech. Účelem je ověřit schopnost účastníků detekovat protilátky a rozpoznat akutní infekci od přetrvávajících protilátek proti Bartonella henselae.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1433 Informace + formulář Výsledky Zpráva