Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Polio Weekly Global Update. Týdenní přehledy k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě.

Týdenní přehledy PGEI/WHO (Polio Global Eradication Initiative) k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě. 

Ve světě se stále vyskytují divoké polioviry (WPV), ale také polioviry derivované od vakcinálních kmenů, označované jako cVDPV, ať již diagnostikované u lidí nebo zachycené ve vzorcích z prostředí, z odpadních vod. Cirkulující polioviry derivované od vakcinálních kmenů se mohou vyskytnout v případě, že se oslabený kmen polioviru obsažený v orální vakcíně (OPV) pasážuje v nedostatečně imunizované populaci po delší dobu a geneticky revertuje, dochází ke zvýšení jeho neurovirulence. Získává tak vlastnosti divokého polioviru a může rovněž u neočkovaných vnímavých osob vyvolat obrny. Pro zastavení epidemií vyvolaných VDPV platí totéž jako v případě epidemií vyvolaných divokým poliovirem – intenzivní, vysoce kvalitní imunizační kampaně a rutinní imunizace, zaručující, že každé dítě bude proti polio vakcinováno.

Dokud nedojde ke globální eradikaci polioviru, existuje nebezpečí vzniku paralýz poliomylitické etiologie.