Polio Weekly Global Update. Týdenní přehledy k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě.

Polio Weekly Global Update. Týdenní přehledy k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě – rok 2024

Ve světě se stále vyskytují divoké polioviry (WPV), ale také polioviry derivované od vakcinálních kmenů, označované jako cVDPV, ať již diagnostikované u lidí nebo zachycené ve vzorcích z prostředí, z odpadních vod.

Cirkulující polioviry derivované od vakcinálních kmenů (cVDPV) se mohou vyskytnout v případě, že se oslabený kmen polioviru obsažený v orální vakcíně (OPV) pasážuje v nedostatečně imunizované populaci po delší dobu a geneticky revertuje, dochází ke zvýšení jeho neurovirulence. Získává tak vlastnosti divokého polioviru a může rovněž u neočkovaných vnímavých osob vyvolat obrny.

Pro zastavení epidemií vyvolaných VDPV platí totéž jako v případě epidemií vyvolaných divokým poliovirem – intenzivní, vysoce kvalitní imunizační kampaně a rutinní imunizace, zaručující, že každé dítě bude proti polio vakcinováno.

Dokud nedojde ke globální eradikaci polioviru, existuje nebezpečí vzniku paralýz poliomylitické etiologie.

 

Týdenní přehledy PGEI/WHO (Polio Global Eradication Initiative) k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě. 

ROK 2024

Souhrn za aktuální týden

• Afghanistan: 1x WPV1
• Pakistan: 1x WPV1  a 13x vzorek z prostředí
• Gambia: 1x cVDPV2-vzorek z prostředí
• Niger: 1x cVDPV2
• Senegal: 1x cVDPV2 vzorek z prostředí
• Uganda: 1x cVDPV2 vzorek z prostředí

 

Hlášené případy WPV1   k 4.6.2024

  • 2023 – celkem 12x WPV1 případů
  • 2024 –  celkem 8x WPV1 případy (ve stejném období roku 2023 byl hlášen 5 případ)

Hlášené případy cVDPV

  • 2023 – celkem 526x cVDPV případů
  • 2024 – celkem 62x cVDPV případy (ve stejném období roku 2023 bylo hlášeno 92 případů)
kalendářní týden přehled
23. 23 Polio Global update 05 Jun 2024
   
16. 16 Polio Global update 17 Apr 2024
   
10. 10 Polio Global update 06 Mar 2024
9. 09 Polio Global update 28 Feb 2024
8. 08 Polio Global update 21 Feb 2024
7. 07 Polio Global update 14 Feb 2024
6. 06 Polio Global update 07 Feb 2024
5. 05 Polio Global update 31 Jan 2024
4. 04 Polio Global update 24 Jan 2024
3. 03 Polio Global update 17 Jan 2024
2. 02 Polio Global update 10 Jan 2024
1. 01 Polio Global update 03 Jan 2024