Koupání ve volné přírodě

Druhy míst ke koupání

Jaká je kvalita vody na nádrži nebo řece, kam se chodíte v létě koupat? Kdo a jestli vůbec někdo je za tu či onu lokalitu zodpovědný?

Místa, kde se lidé koupou, lze rozdělit podle zákonného statutu té které lokality:

1. Přírodní koupaliště. To jsou taková místa, za které si někdo (takové osobě se říká provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti, často zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 238/2011 Sb. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné.

2. Povrchové vody využívané ke koupání bez provozovatele (tzv. koupací oblasti). Významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet osob a které ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministrestvem zemědělství zařadilo na seznam sledovaných míst. V praxi vůbec nemusíte poznat rozdíl od přírodního koupaliště. Nevybírá se však na nich vstupné. Starost za kontrolu jakosti vody má krajská hygienická stanice. Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. Vybavenost bývá obecně menší než u koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem).

3. Ostatní vodní plochy. Samozřejmě je možné se koupat i jinde než na koupalištích ve volné přírodě nebo na koupacích oblastech. Můžete se koupat v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Tomu se říká obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání není nikým sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.

4. Pro úplnost je třeba ještě vysvětlit pojem umělá koupaliště, i když údaje o jakosti vody v umělých koupalištích na těchto stránkách nenaleznete. Mezi ně patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u přírodních koupališť. Provozovatel má za povinnost upravovat a kontrolovat vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.

Kdy se sleduje jakost vody na koupališti ve volné přírodě nebo na koupací oblasti?
Odpověď je jednoduchá: v koupací sezóně. A co je koupací sezóna? Podle zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.)d efinice zní: „Koupací sezónou je se rozumí zpravidla období od 30. května do 1. září nebo období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se osob.“