Koupaliště a bazény

Koupání ve volné přírodě

Na těchto internetových stránkách se můžete dozvědět obecné informace o koupání ve volné přírodě (informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, informace o způsobu hodnocení jakosti vod, údaje o tom, jaké lokality a kdy jsou sledovány včetně zákonů a vyhlášek, které se ke koupání ve volné přírodě vztahují). Aktuální údaje o jakosti vod na jednotlivých lokalitách jsou na stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic a na dalších místech na internetu.

Od roku 2004 Česká republika podává zprávu o kvalitě vody ke koupaní a jejich nejvýznamnějších charakteristikách Komisi Evropských společenství. Tato zpráva se týká koupališť ve volné přírodě a povrchových vod využívaných ke koupání (tzv. koupacích oblastí). Díky této zprávě má Česká republika možnost porovnat kvalitu našich koupacích vod s těmi evropskými. Porovnání s jinými zeměmi EU je však možné udělat jen u mikrobiologických a vybraných chemických ukazatelů. Údaje o výskytu sinic (což je v ČR pravděpodobně největší problém s kvalitou vody v koupacích vodách) nejsou evropskou směrnicí zatím požadovány.

Souhrnnou zprávu za předchozí koupací sezónu za celou EU  a zároveň i zprávy z ostatních zemí EU najdete na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí.

Podrobné informace o jednotlivých lokalitách včetně aktuálního hodnocení můžete nalézt na stránkách příslušných krajských hygienických stanic, na stránkách https://www.koupacivody.cz.

Pro každou lokalitu byl navíc zpracován správcem povodí tzv. profil povrchové vody ke koupání, což je podrobný dokument, ve kterém je jakost vody hodnocena z dlouhodobého hlediska a v němž jsou shrnuty možné zdroje znečištění (včetně potenciálních). Jednotlivé profily jsou ke stažení ve formátu pdf na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Pokud se u Vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, můžete nám to sdělit pomocí krátkého dotazníku.