Pitná voda

K otázce přijatelných koncentrací léčiv v pitné vodě

Dne 10. 4. 2024 byl publikován Seznam požadovaných léčiv ke stanovení ve veřejných vodovodech v rámci úkolu hlavního hygienika pro rok 2024 a jejich doporučené limity