Pitná voda

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví a provozovatele vodovodů