SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti


 

vedoucíRNDr. Hana Bendová, Ph.D.

kontakt : 26708 2579, e-mail: ctzb@szu_cz

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) se skládá z pěti  oddělení.  V jejich rámci pracuje devět národních referenčních center, pracovišt a laboratoří. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (Centrum CTZB) se zabývá studiem odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, skrínink genetické disposice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění, hodnocením bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin, hodnocením biologické i chemické bezpečnosti kosmetických přípravků, výrobků a materiálu určených pro styk s potravinam, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do tří let, chemickou bezpečnosti stavebních materiálů a vnitřního prostředí pobytových místností některých staveb. Slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat.I a II.

Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

 

 

 

Nahoru