Aktuality

 • Česko je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

  12. prosince 2022 | Tisková zpráva

 • Chceme, aby všechny děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo. Proto rozvíjíme projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“.

  12. prosince 2022 | Tisková zpráva

 • 14 nových Regionálních center podpory zdraví a 70 intervenčních programů podpory zdraví. Projekt SZÚ ukázal cestu ke zdraví lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením

  08. prosince 2022 | Tisková zpráva

 • Česká republika nadále zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy i světa

  29. listopadu 2022 | Tisková zpráva

 • Češi solí až třikrát více než by měli. Jde o zdraví, a to už od dětství, varují odborníci

  24. listopadu 2022 | Tisková zpráva

 • Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

  21. listopadu 2022 | Tisková zpráva

 • Nejčastější alimentární onemocnění v ČR – deskriptivní analýza kampylobakterióz za období 2018-2021

  16. listopadu 2022 | Michaela Špačková, Ondřej Daniel

 • Evropský týden testování na HIV a žloutenky nabízí zdarma anonymní testy a prodloužené pracovní doby testovacích míst

  14. listopadu 2022 | Tisková zpráva

 • Nařízení CLP – aktuality za 1. pololetí roku 2022

  19. září 2022 | admin-szu

 • Hledáme učitele k pilotnímu testování nových výukových materiálů!

  19. září 2022 | admin-szu

 • WHO hodnotí šíření opičích neštovic ve světě jako stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. I v ČR je potřeba zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích a prevenci tohoto onemocnění

  19. září 2022 | admin-szu

 • Aktuální epidemiologická situace k MPX (opičím neštovicím)

  19. září 2022 | admin-szu

 • Celý život bojujeme proti chronickým zánětům nízkého stupně.

  19. září 2022 | admin-szu

 • Zdravotní gramotnost

  19. září 2022 | admin-szu