Lidský biomonitoring

Co byste měli vědět o toxických chemických látkách

V této sekci, kterou budeme postupně doplňovat, vás chceme informovat o toxických chemických látkách, jejichž obsah v těle populace sledujeme pomocí lidského biomonitoringu. Dozvíte se, jak se tyto látky dostávají do organismu, jak mohou poškozovat zdraví, jak je zatížena česká populace a jak svou expozici těmto látkám pokud možno snížit.