Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Nabídka služeb CTZB

Nabízíme různé typy služeb. Jejich stručný výčet je následující:

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení alternativních toxikologických metod

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení laboratoří biomedicíny

Zkoušky prováděné v rámci NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Zkoušky prováděné v rámci NRL pro aditiva v potravinách

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Zkoušky pro výrobky a materiály určené pro styk s potravinami

Zkoušky pro materiály výrobků určených pro děti ve věku do tří let

Zkoušky pro materiály hraček

Zkoušky pro stavební výrobky

Pokud máte dotaz nebo chcete nějakou zkoušku poptat, využijte kontakty na stránkách příslušných pracovišť nebo níže uvedený formulář.

Formulář: