Meningitidy

Týden povědomí o meningitidě

Každoročně se koná mezinárodně vyhlašovaný týden povědomí o meningitidě.


Informace o bakteriální meningitidě a možnostech její prevence jsou dostupné na různých webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

NRL pro meningokokové nákazy – meningokoková meningitida

Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Surveillance invazivních meningokokových onemocnění

Meningokokové infekce

Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Vybrané publikace

NRL pro streptokokové nákazy – pneumokoková meningitida

Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Očkování

Publikace

 

NRL pro hemofilové nákazy – hemofilová meningitida

Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Publikace

 

SZÚ – očkování

Vakcíny a očkování