Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR

Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2023

Měsíční výkazy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR v pdf formátu a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.

Předběžná data:

Měsíční hlášení, aktuální:

Prosinec 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

 

Listopad 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Říjen 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Září 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Srpen 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Červenec 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Červen 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Květen 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Duben 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Březen 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Únor 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Leden 2023: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice